top of page

ÖDÜLLER / AWARDS

  • 2016- 2017: Akademik yılı TOBB ETÜ destekli, British Columbia University, Eğitim Fakültesinde misafir profesörlük / Visiting Professor at the Faculty of Education British Columbia University, supported by the TOBB University of Economics and Technology (Sabbatical).

  • 24 Kasım 2013, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED), Görsel Sanatlar Eğitimi Hizmet Onur Ödülü / Visual Arts Education Association, Honorary Award for outstanding service in visual arts education.

  • 1996 –1997 Eğitim- öğretim yılında YÖK bursuyla gittiği ABD Arizona Eyalet Üniversitesi’nde gerçekleştirildiği araştırmalarla Post Doktora Sertifikası ile ödüllendirilmiştir / Post Doctoral Certificate from Arizona State University in art education.

  • 1983 – Ankara Alman Kültür Merkezi Berlin Goethe Institute Almanca Eğitim Bursu (Kasım-Aralık), Berlin / Almanya. Ankara Goethe Institute German Education Scholarship (November-December), Berlin / Germany

PROJELER / PROJECTS

  • Konu: Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması (GÖKKUR). TÜBİTAK 4005 Projesi​

      Tarih: 2018-2019

      Yer: Çanakkale, Erzincan, Kayseri, Mersin, Giresun, Denizli.

      Topic: Application of Visual Culture Theory in Primary and Secondary School Visual Arts Courses

      Dates: 2018-19

      Venue: Çanakkale, Erzincan, Kayseri, Mersin, Giresun, Denizli.

  • Konu: Okulum Ankara- Müze Eğitimi Projesi, Yenimahalle Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansı                                  Tarih: 2016 

       Yer: Ankara

       Topic: My School is Ankara- Museum Education Project, Yenimahalle Directorate of School District and Ankara 

       Development Agency

       Dates: 2016

       Venue: Ankara

  • Konu: El Ele Verip Sanat Yoluyla Bir Köprü Kuralım Projesi                                                                                                  Avrupa Birliği Ulusal Ajansı / Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) Leonardo Hareketlilik Projesi                              Tarih: 10-16 Ocak 2006                                                                                                                                                          

       Yer: Roma Özel Güzel Sanatlar Akademisi, Roma / İtalya.                                                                                                

       Topic: Project of ‘Let's Build a Bridge Through Art by Hand in Hand.’ European Union National Agency and GÖRSED,              

       Leonardo  Mobility Project                                                                                                                                                            

       Dates: 10-16 January 2006                                                                                                                                                           

       Venue: Roma Private Faculty of Fine Arts, Italy.

bottom of page