top of page

DİĞER YAYINLAR / OTHER PUBLICATION

Uluslararası / International

Özsoy, V. (2012). History of Art Education in Turkey: A Brief History of Art Education And Art Teacher Training in Turkey, InSEA Newslatter, 2012, Volume 4, Number 1. http://insea.org/publications/history-art-education-turkey

 

Ulusal / National

 

11. Özsoy, V. (2019). Sanat, Tasarım, Endüstri ve İnovasyon (Art, Design, Industry and Innovation), MARKA, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Dergisi (BRAND, Kayseri Organized Industrial Zone Magazine), Kayseri: KOSB Yay., Sayı: 12, s. 28-31.

 

10. Özsoy, V. (2015). Görsel Sanatlar Eğitiminin Gerekliliği ve Tarihçesi (The necessity and history of visual arts education),  Sanat Eğitimi Yeniden, Sanat Dünyamız (Art Education Again, Our Art World), Yapı Kredi Yay. Sayı 147, Temmuz-Ağustos 2015. s.44-53.

 

9. Özsoy, V. (2008). İnsan ve Sanat (Human being and the Arts), İntegral, Sağlık, Yönetim, Aktualite Dergisi (Aktualite Magazine), Sayı: 1, Medmay Ltd., Kayseri, 2008.

 

8. Özsoy, V. (2007). Estetik Eğitimi ve Sorunlar (Aesthetic Education and Issues), Ankara, GÖRSED Bülteni (GÖRSED Bulletin), Ocak-Şubat 2007.

 

7. Özsoy, V. (2007). Sanat, Eğitim, Görsel Sanatlar Eğitimi, İnsan ve Toplum (Arts, Education, Visual Arts Education, People and Society), Aziziye, Kültür Sanat Dergisi (Aziziye Culture and Art Magazine), Sayı: 1, Ebru Grafik, Ankara, Nisan/Mayıs 2007, s.19-20.

 

6. Özsoy, V. (2007). Pınarbaşılı Olmak (Being a citizen of Pınarbaşı), Aziziye, Kültür Sanat Dergisi (Aziziye Culture and Art Magazine), Sayı: 2, Ebru Grafik, Ankara, Nisan/Mayıs 2007, s.19-20.

 

6. Özsoy, V. (2004). Görsel Sanatlar Eğitiminin Başarıya Katkısı (Contribution of Visual Arts Education to the Success), Keçiören Eğitim Dergisi (Keçiören Journal of Education), Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü Yayını, Yıl: 2, Sayı: 9, Ankara, Aralık 2004, s.15-17.

 

5. Özsoy, V. (2001). Başarılı Bir Çocuk ve Gençlik Sanat Müzesi (A Successful Child and Youth Art Museum), Türkiye’de Sanat (Arts in Turkey), No:2001/03, Sayı: 49, Ebru Grafik, İstanbul, Mayıs/Ağustos 2001, s. 24-33.

 

4. Özsoy, V. (2000). Ressamlarımız ve Tarihimiz: Hüseyin Avni Lifij ve Kurtuluş Savaşı (Our Painters and Our History: Hüseyin Avni Lifij and the War of Independence), 21. Yüzyılda Pınarbaşı (Pınarbaşı in the 21st Century) , Sayı: 4, Ankara, Ağustos 2000, s.22-24.

 

3. Özsoy, V. (2000). Ressamlarımız ve Tarihimiz: Ercüment Kalmık ve Çanakkale Savaşı (Our Painters and Our History: Ercüment Kalmık and the Gallipoli War), 21. Yüzyılda Pınarbaşı (Pınarbaşı in the 21st Century),  Sayı: 2, Ankara, Haziran 2000. s.33-35.

 

2. Özsoy, V. (2000). Kültür, Sanat ve Eğitim (Culture, Arts and Education), 21. Yüzyılda Pınarbaşı (Pınarbaşı in the 21st Century), Sayı: 1, Ankara, Mayıs 2000, s.37-40.

 

1. Özsoy, V. (1995). Desen Eğitimi Niçin Gereklidir? (Why Drawing Training is Necessary?) , Sanat, Aylık Güzel Sanatlar Gazetesi  (Art, Monthly Fine Arts Newspaper), Ekim 1995, Sayı: 24 Ankara: Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Yay.

bottom of page