top of page

KURUL VE KOMİSYONLARDA ÜYELİK / MEMBERSHIP IN BOARD & COMMITTEES

15. 2008-2015: YÖK Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Eğitim Komisyonu Üyeliği
14. 2008-2010: TOBB ETÜ Mevzuat 
Komisyonu Başkanlığı
13. 2008-2016: TOBB ETÜ Müfredat Komisyonu Başkanlığı

12. 2008-2016: TOBB ETÜ Diploma Komisyonu Başkanlığı

11. 2009-2016: TOBB ETÜ Akademik Atamalar Değerlendirme Komisyon Üyeliği
10. 2009-2016: TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyesi 
  9. 2009 -2010: TOBB ETÜ: Geç Kayıt Dilekçelerini İnceleme Komisyonu Başkanı 
  8. 2007-20015: YÖK Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Sanat ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyelikleri
  7. 2000-2004: TRT Yönetim Kurulu Üyeliği
  6. 2000-2002: Gazi Üniversitesi ve Gazi Eğitim Fakültesi, Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı
 5. 1999-2003: Yükseköğretim Kurulu / Dünya Bankası MEGP/Eğitim Fakülteleri Standardizasyon ve Akreditasyon Çalışma Grubu Üyeliği ve Fakülte Ziyaret Ekip Üyeliği ile Başkanlığı
  4. 1998-2002: Gazi Eğitim Fakültesi, Fakülte – Uygulama Okulu İşbirliği Komisyonu Başkan Yardımcılığı
  3. 1998-1999: Yükseköğretim Kurulu / Dünya Bankası MEGP / Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği Çalışma Grubu Üyeliği
  2. 1997: Yükseköğretim Kurulu / Dünya Bankası MEGP / Eğitim Fakülteleri Program Geliştirme Çalışma Grubu Üyeliği
  1. 1994: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakülteleri, Eğitim Programları Düzenleme Alt Komisyonu Üyeliği

KONGRE / SEMPOZYUM HAKEMLİKLERİ, BİLİM KURULU ÜYELİKLERİ

1. Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (2014) 
http://www.anadoluisae2014.com

2. İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum (2013)
http://cddc2013.dumlupinar.edu.tr/index.html 

3. 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (2012)
http://www.ustuncocuk2012.org

4. Eğitimde Kuram ve Uygulama Kongresi (2011)
http://eab2011.eab.org.tr/eab2011/review/signin.php

bottom of page