top of page

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÖREVLERİ / EDUCATION AND TEACHING DUTIES

1979 (1 Mart) – 1980 (15 Aralık): Resim Öğretmeni, Fethiye Lisesi, / Art Teacher, Fethiye High School, Fethiye – Muğla

1987 – 1995: Araştırma Görevlisi / Research Assistant,  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Bölümü / Gazi Faculty of Education, Department of Art and Craft Education, Gazi University, Ankara

1995 – 1998: Dr. Öğretim Görevlisi / Instractor Dr.,  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Bölümü / Gazi Faculty of Education, Department of Art and Craft Education, Gazi University, Ankara

1998: Yardımcı Doçent / Assistant Professor, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölümü , Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı / Division of Art and Craft Education, Department of Fine Arts Education, Gazi Faculty of Education, Gazi University, Ankara

1998 – 2004: Doçent / Associate Professor. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölümü , Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı / Division of Art and Craft Education, Department of Fine Arts Education, Gazi Faculty of Education, Gazi University, Ankara

2004 - 2008: Profesör / Professor, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölümü , Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı / Division of Art and Craft Education, Departmen of Fine Arts Education, Gazi Faculty of Education, Gazi University, Ankara

2005-2008: Profesör / Professor, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü / Department of Painting, Faculty of Fine Arts, Erciyes University – Kayseri

2008 – 2016 Devam ediyor - Continues: Profesör / Professor, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Department of Art and Design, Faculty of Architecture and Design, TOBB University of Economy and Technology - Ankara

2016 - 2017 Profesör / Professor, British Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi / University of British Columbia (UBC), Faculty of Education / Eğitim Programları ve Pedagoji Bölümü / Department of Curriculum and Pedagogy,  - Vancouver / Canada.

2017 Devam ediyor - Continues: Profesör / Professor, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Department of Art and Design, Faculty of Architecture and Design, TOBB University of Economy and Technology - Ankara

bottom of page