OKUTULAN LİSANS DERSLERİ / UNDERGRADUATE COURSES

 • Desen-I ve II/ Drawing-I and II

 • Temel Tasarım-I ve II / Basic Design-I and II

 • Müze Eğitimi ve Uygulamaları / Museum Education and Applications

 • Özel Öğretim Yöntemleri (Sanat ve Tasarım Öğretim Yöntemleri)-I and II / Teaching Methods of Art and Design –I and II

 • Okul Deneyimi I ve II / School Experience I and II

 • Öğretmenlik Uygulaması I ve II / Teaching Practice I and II

 • Araştırma Teknikleri / Research Techniques for Undegraduate

 • 21. Yüzyılda Sanat ve Tasarım / Art and Design in the 21st Century

 • Müze Eğitimi ve Tasarım Müzeleri / Museum Education and Design Museums

 • Portfolyo ve Sunu Teknikleri / Portfolio and Presentation Techniques

 • Sanat Pazarı ve Müzayedecilik / Art Market and Auction

 • Müze ve Sanat Galerisi Yönetimi / Museum and Art Gallery Management

OKUTULAN YÜKSEK LİSANS DERSLERİ / MA COURSES

 • Müzeler ve Sanat / Museums and Arts

 • Müzeler Yoluyla Sanat Eğitimi ve Öğretimi / Art Education and Teaching through Museum

 • Sanat Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri / A Qualitative Research Method in Art Education: Educational Criticism

 • Araştırma Yöntemleri I-II / Research Methods I-II

OKUTULAN DOKTORA DERSLERİ / PhD COURSES

 • Sanat Eğitiminde Çok Alanlı Program Geliştirme / Multi-Disciplinary Program Development in Art Education

 • Sanat Eğitim ve Öğretiminde Standartlar ve Akreditasyon / Standards and Accreditation in Art Education and Art Teaching

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi /  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Sanat ve Tasarım Bölümü / Söğütözü Cad. No:43 Ankara

Tel: +90 (312) 292 45 49 /  E-posta: vozsoy@etu.edu.tr - vedsoy@gmail.com