top of page

TRT YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER /

ACTIVITIES IN TURKISH RADIO -TELEVISION COMP. BOARD OF EXECUTIVE

  1. Sanatla Büyümek Dizisi (13 Bölüm): İlk ve ortaokul öğrencileri için görsel sanatlar eğitimi / Art Growing with Art TV Series (13 Episodes, 2001): Visual arts education for primary and secondary school students.

   2. Gazi Eğitim 75. Yılında Belgeseli ( 6 Episodes, 2001): Belgeselde Gazi Üniversitesinin en eski eğitim kurumu olan Gazi Eğitim 

       Enstitüsünden (1926)  bugüne tarihi anlatılmaktadır. / Documentary Gazi Education 75th Anniversary (6 Episodes, 2001): The

       documentary tells the date from Gazi Education Institute (1926), the oldest educational institution of Gazi University.

   3. TRT Resim ve Seramik Yarışması, 2001 ve 2003 / TRT Painting and Ceramics Competitions I and II in 2001 and in 2003.

Resim1.jpg
06.jpg
03.jpg
08.jpg
02.jpg
04.jpg
07.jpg
01.jpg
05.jpg
TRT Resi ve Seramik Sergis 1.jpg
TRT Logo.jpg
bottom of page