top of page

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ / BOOKS AND CHAPTERS

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI

VE

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

(Visual Arts Curricula and Teacher Competencies)

 Pegem Akademi Yayınları, 2022

EĞİTİMDE GÖRSEL SANATLAR: MAKALELER

(Visual Arts in Education: Articles)

 Pegem Akademi Yayınları, 2022

GKültür Kapak.jpg

KÜLTÜREL VE ELEŞTİREL SORGULAMA OLARAK

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ

 Kuram ve Uygulamada Görsel Kültür

(Teaching Visual Arts as a Cultural and Critical Inquiry: Visual Culture in Theory and Practice)

 Pegem Akademi Yayınları, 2020

Kapak PHOTO-2019-05-14-06-53-23.jpg

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

(TEACHING AND LEARNING APPROACHES OF VISUAL ARTS EDUCATION)

Vedat Özsoy, & Nuray Mamur

Pegem Akademi Yayınları, 2019

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: MAKALELER

(VISUAL ARTS EDUCATION: ARTICLES)

Vedat Özsoy, Pegem Akademi Yayınları

2008/2017

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

(METHODS OF ART EDUCATION)

Vedat Özsoy & Ali Osman Alakuş, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2009/2017

GÖRSEL TASARIM ÖĞE VE İLKELERİ

(VISUAL DESIGN ELEMENTS AND PRENCIPLES)
Vedat Özsoy & Abdullah Ayaydın
Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2015

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: RESİM-İŞ EĞİTİMİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ

(VISUAL ARTS EDUCATION: INTELLECTUAL

FOUNDATIONS OF ART EDUCATION-Third Ed.)

Vedat Özsoy, Pegem Yay. Ankara,

(2004/2007/2015)

YÖNTEM VE TEKNİKLERİYLE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE UYGULAMALAR

VISUAL ARTS APPLICATIONS WITH METHODS AND PRACTICES

Vedat Özsoy (Ed.) Görsel Sanatlar Eğitimi Der. Yayınları, Ankara, 2006

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE MÜZE EĞİTIMİ VE UYGULAMALARI

(MUSEUM EDUCATION AND APPLICATIONS IN VISUAL ARTS EDUCATION)  

Vedat Özsoy (Ed.) Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları, Ankara, 2005

İLKÖĞRETİM SANAT ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ 

(ELEMENTARY ART TEACHING METHODS)

Vedat Özsoy (Ed.),

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları, Ankara, 2005

3. ULUSAL SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU "SANAT EĞİTİMİ VE ŞİDDET"

(ART EDUCATION AND VIOLANCE)

Vedat Özsoy (Ed.)

Gündüz Eğitim ve Yay. Ankara, 2007

INTERNATIONAL SOCIETY FOR EDUCATION THROUGH ART (InSEA) 

7TH EUROPEAN REGIONAL CONGRESS PROCEEDINGS ​

Olcay Kırışoğlu & Vedat Özsoy (Editors)

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yay. No:1, Ankara, 2005

YÖK (2000), TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE STANDARTLAR VE AKREDİTASYON

(STANDARDS AND ACCREDITATIONS IN TURKISH TEACHER EDUCATION) 

Yükseköğretim Kurulu Akreditasyon Çalışma Grubu ile Birlikte

(Together with Higher Education Council Accreditation Working Group),

Ankara, 1999

ULUSLARARASI KİTAPTA BÖLÜM / INT BOOK CHAPTERS

Makers kitap.jpg

"DIY in Art Education and Art Teacher Training in Turkey"

MAKERS, CRAFTERS, EDUCATORS 

Working for Cultural Change

Routledge: Pp: 43-45, 2019

 

"Arts Education and Violance in Schools" 

INTERNATIONAL YEARBOOK FOR RESEARCH IN ARTS EDUCATION

2014/2, Pp: 164-171.

ULUSAL KİTAPTA BÖLÜM / NATIONAL BOOK CHAPTERS

"Sanat Galerileri, Sanatçı Atölyeleri, Tasarım Stüdyoları ve El Sanatları İşlikleri"

(Art Galleries, Artists’ Studios, Design Studios and Craft Studios)

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

(Out of School Learning Environments)

Pegem: Pp: 275-305, 2019

Etkinlikler.jpg

"Sanatçı Atölyeleri ve Tasarım Stüdyoları "

(Artists’ Studios and Design Studios)

Etkinliklerle Okul Dışı Öğrenme Ortamları

(Out of School Learning Environments with Activities)

Pegem: Pp: 243-262, 2021

PROJE ÖĞRETMEN REHBER KİTAPTALARI / TEACHERS GUIDE BOOKS

Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması – Rehbet Kitap

(Application of Visual Culture Theory in Primary and Secondary School Visual Arts Courses)

Özsoy, V. & Mamur, N. & Güntay, V. & Saribaş, S. & Karagöz, İ. (2019)

TÜBİTAK - TOBB ETÜ

OKULUM ANKARA: ÖĞRETMENLER İÇİN ANKARA REHBERİ: ORTAOKUL

(MY SCHOOL IS ANKARA: ANKARA GUIDE FOR TEACHERS: MIDDLE SCHOOL)

Özsoy, V.& Dilli, R. & Karakaya, Ü. & Bıyıklı, N. & Çalık, Ş. (2016)

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

OKULUM ANKARA: ÖĞRETMENLER İÇİN ANKARA REHBERİ: İLKOKUL

(MY SCHOOL IS ANKARA: ANKARA GUIDE FOR TEACHERS: PRIMARY SCHOOL)

Özsoy, V.& Dilli, R. & Karakaya, Ü. & Bıyıklı, N. &

Çalık, Ş. (2017)

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ekran Görüntüsü (39).png

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

(Formatif Assessment Guide  for Art Teachers)

Özsoy, V.- Ayaydın, A. (2020)

Milli Eğitim Bakanlığı 

bottom of page