top of page

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERNEĞİ VE INTERNATİONAL  SOCİETY  FOR EDUCATİON THROUGH ART GÖREVLERİ /

TASKS FOR THE VİSUAL ARTS EDUCATİON ASSOCIATION AND FOR THE INTERNATİONAL SOCİETY FOR EDUCATİON THROUGH ART

  • Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği’ni (GÖRSED) kurdu (2003). He founded the Association of Visual Arts Education (GÖRSED) (2003).

  • Beş dönem Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği’ni (GÖRSED) Genel Başkanlığını yaptı (2004 - 2010). He has been the President of the Visual Arts Education Assossiation (GODSED) for five terms (2004 - 2010).

  • International  Society  for Education Through Art’ın (InSEA) 7. Avrupa Bölge Kongresinin Türkiye’de düzenlenmesinde etkili oldu  (2004). He was instrumental in organizing The International Society for Education Through Art (InSEA) 7th Congress of the European Region in Turkey (2004).

  • İki dönem InSEA Dünya Konseyi Ortadoğu ve Afrika Bölgesi temsilci üyeliği yaptı (2008-2014). He has been a representative member of InSEA World Council for the Middle East and Africa Region for two terms (2008-2014).

  • Bu görev sırasında InSEA  temsilcisi olarak UNESCO The World Alliance for Arts Education (WAAE)’in New Castle/ İngiltere ve Seul / Kore’de yapılan genel kurul ve kongrelerine katıldı. During this mission, InSEA participated in the general assemblies and congresses of UNESCO World Alliance for Arts Education (WAAE) in New Castle / UK and Seoul / Korea.

  • 2014-2017 yılları arasında International Society for Education Through Art’ın (InSEA) Sekreterliği görevini yerine getirdi. From 2014 to 1917 he served as Secretary of the International Society for Education Through Art (InSEA).

GÖRSED HABER BÜLTENİ YAZILARI / VAEA NEWS BULLETIN WRITINGS

bottom of page