top of page

HAKEMLİ DERGİ YAYIN/DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ VE HAKEMLİKLER

ADVISORY BOARD OF THE REFEREED JOURNALS / EDITORSHIP / REFEREE

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
http://sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi

2. Ege Eğitim Dergisi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/index.php?p_id=300

3. Eurasian Journal of Educational Research (EJER) –Eğitim Araştırmaları Dergisi:  Anı Yayıncılık
http://www.ejer.com.tr/tr/index.php?git=1  

4. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 
http://www.e-sosder.com/?sayfa=hakkinda

5. Gazi Üniv. GSF Sanat ve Tasarım Dergisi
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/

6. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi / Journal of Teacher Education and Educators 
http://jtee.org/tr/

7. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) 
http://www.edam.com.tr/kuyeb/tr/akademik_kurullar.asp

8. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 
https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/index

9. OMÜ-EFD Eğitim Fakültesi Dergisi/OMU-JE Journal of Education
http://egitimdergi.omu.edu.tr/SonSayi.Aspx

10. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Education & Instruction
http://pegegog.net/index.php/pegegog

11. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR)
http://www.tubar.com.tr/index.php?option=com_magazine&Itemid=60&lang=tr

12. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/login/index.php

13. Eğitim ve Bilim, (Education and Science Journal), TED

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB

14. International Journal of Education through Art, InSEA Pub.

https://www.insea.org/research/international-journal-education-through-art

15. Eurasian Journal of Educational Research, Anı Yayınevi

http://ejer.com.tr/

bottom of page