top of page

ULUSLARARASI JÜRİ ÜYELİKLERİ / INTERNATIONAL JURY MEMBERSHIPS

 1. International Society For Education Through Art (InSEA) 2014 Sir Herbert Read Award

 2. International Society For Education Through Art (InSEA) 2014 Edwin Ziegfeld Award 

 3. International Society For Education Through Art (InSEA) 2014 Mahmoud El Bassiouny Award 

 4. International Society For Education Through Art (InSEA) 2014 Doctoral Research Award                  

 5. InSEA Doctoral Research Award in Arts Education 2014 / 2017

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTELERİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ ALIMI ÖZEL YETENEK SINAV JÜRİSİ BAŞKANLIĞI/JÜRİ ÜYELİĞİ GÖREVLERİ /

FACULTY OF FİNE ARTS, FACULTY OF EDUCATİON ART TEACHER PROGRAM STUDENT ADMİSSİONS SPECİAL ABİLİTY EXAMİNATİON JURY PRESİDENCY / JURY MEMBERSHİP TASKS

 1. Sanat ve Tasarım Yönetimi Alanı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Başkanlığı (Art and Design Management Area Special Ability Entrance Exams Jury Presidency). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 2013.

 2. Adalet Bakanlığı Logo Yarışması Jüri Başkanlığı (Justice Ministry Logo Competition Jury Presidency): 2012

 3. Endüstri Ürünleri, Görsel İletişim, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Başkanlığı (Industrial Products, Visual Communication, Interior Design and Environmental Design Departments Special Ability Entrance Exams Jury Presidency). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: 2011/2012.

 4. Sanat ve Tasarım Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Başkanlığı (Art and Design Department Special Ability Entrance Exams Jury Presidency). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi: 2009/2010.

 5. Resim, Heykel Seramik Bölümleri Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Başkanlığı (Painting, Sculpture Ceramics Departments Special Ability Entrance Exams Jury Presidency). Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi: 2005/2006/2007.

 6. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Başkanlığı (Special Ability Entrance Exams Jury Presidency for Department of Arts Education). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi: Ağustos 2006/2007.

 7. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Üyeliği/Başkanlığı (Special Ability Entrance Exams Jury Presidency / Membership for Department of Arts Education). Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi: Eylül 2003/2004/2005

 8. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Başkanlığı (Special Ability Entrance Exams Jury Presidency for Department of Arts Education). Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi: Eylül 2003/2004/2005/2006/2007

 9. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Üyeliği (Special Ability Entrance Exams Jury Membership for Department of Arts Education). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi: Ağustos 2001

 10. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Üyeliği/Başkanlığı (Special Ability Entrance Exams Jury Presidency / Membership for Department of Arts Education). Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi: Ağustos 1999/2000

 11. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavları Jüri Üyeliği (Special Ability Entrance Exams Jury Membership for Department of Arts Education). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi: Denizli, Ağustos 1998

bottom of page