top of page

 PROGRAMI GELİŞTİRME KOMİSYONLARI GÖREVLERİ / DUTIES OF COMMISSIONS OF THE CURRICULUM DEVELOPMENT

4. Konu:  TED İlk ve Ortaöğretim Kurumları Görsel Sanatlar Dersleri Öğretim Programlarını Geliştirme Seminerleri

    Tarih: 2014-2015    

    Yer: Ankara TED Koleji

 

3. Konu: Anadolu Güzel SanatlarLiseleri Dersleri Programlarını Hazırlama    

    Tarih:  2003    

    Yer: Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

3. Konu: Anadolu Öğretmen Liseleri Seçmeli Meslek Dersleri Programlarını Hazırlama 
    Tarih: 6 – 17 Temmuz 1993 
    Yer: Ankara Hasanoğlan Anadolu Öğretmen Lisesi

2. Konu: Anadolu Öğretmen Liseleri Seçmeli Meslek Dersleri Programlarını Hazırlama 
    Tarih: 15 – 26 Kasım 1992 
    Yer: Aydın Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi

1. Konu: İlköğretim Kurumları Resim-İş Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu Başkanlığı
    Tarih: Kasım 1991 – Temmuz 1992 
    Yer: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

bottom of page